Vol. 1 No. 03 (2023): KEPULAUAN: Jurnal Antarabangsa Pengajian Kepulauan Melayu

					View Vol. 1 No. 03 (2023): KEPULAUAN: Jurnal Antarabangsa Pengajian Kepulauan Melayu

Dalam isu kali ini:

  • Tahap Kekerabatan Dialek Melayu Sambas dengan DialekMelayu Sarawak: Sebuah Penelitian Linguistik Historis Komparatif.
  • Hikayat Panglima Nikosa: Analisis Kesantunan Berbahasa Teori Lakuan Tuturan Leech (1983).
  • Hikayat Panglima Nikosa (1876): Cerapan Masa Kini dan Cerminan Masa Depan.
  • Dimensi Pentadbiran Kepimpinan Dalam Hikayat Panglima Nikosa dari Perspektif Pendekatan Pengurusan.
  • Islamologisme: Akhbar Melayu dan Intelektual Patriotik Dalam Sorotan Sejarah Sarawak, 1930-1950.
  • Kepentingan Memulihara Tapak Warisan Bersejarah di Sungai Jaong dan Bongkissam, Sarawak.
  • Syair Tarsilah Cetera Abang Gudam DanganTemenggong Kadir Negeri Saribas: Rediscovering A Lost Manuscript and A Lost Kingdom In Northern Borneo.
Published: 12-06-2024